مطالب مرتبط:

پشت پا زدن حزب راه حق پارتی به درخواست سمیع الحق

در ملاقات نمایندگان سمیع الحق با ابراهیم قاسمی؛ رئیس حزب راه حق پارتی و پیشنهاد ائتلاف انتخاباتی از سوی نمایندگ...

مطالب اخیر