مطالب مرتبط:

تخریب مجسمه های بودا یا وحشت فرهنگی قرن ۲۱

مقاله: خانعلي هرگاه آن روز را به ياد ميآورد، از سر تا پايش ميلØ...

مطالب اخیر