مطالب مرتبط:

غورزنگ: مسکو درخواست‌های کابل را بطور همه جانبه بررسی می‌کند

مشاور امنیت ملی افغانستان تعهد روسیه مبنی بر توسعه همکاری های نظامی در بخش تجهیز نیروهای افغان را بدست آورده است تجهیز نیروهای امنیتی افغان، گسترش مبارزه مشترک علیه تروریزم و توسع

مطالب اخیر