مطالب مرتبط:

تیتر روزنامه های افغانستان، چهارشنبه 18 حوت 95

**افغانستان معاون دوم رییس جمهوری: ثبت اقوام در شناسنامه های الکترونیکی باید در کابینه تصویب شود عبدالله: کار ر...

مطالب اخیر