مطالب مرتبط:

حمله به شفاخانه کار آمریکایی ها است

متاسفانه دشمنان مردم افغانستان صبح امروز چهارشنبه 18 حوت 95، خلاف تمام نورم های اسلامی، انسانی و بشری در شفاخان...

مطالب اخیر