مطالب مرتبط:

فوری: انفجار در شفاخانه چهارصد بستر کابل

صبح کابل با انفجار آغاز شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، امروز چهارشنبه 18 حوت 95 یک انفجار در شفاخا...

مطالب اخیر