مطالب مرتبط:

طی چند روز گذشته ۶۰ عضو حزب اسلامی از سراسر کشور بازداشت شدند

نمایندۀ حزب اسلامی در کابل می گوید، برخی از اعضای این حزب که به خاطر تأمین امنیت و آمادگی ...

مطالب اخیر