مطالب مرتبط:

نامت را شنیده ای؟ نامت چیست؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، به یادآوردن نیمی از جامعه در کشوری که سنت و رسم بر آن حکمفرما می باشد، ...

مطالب اخیر