مطالب مرتبط:

رنگ لباس دانش آموزان دختر تغییر خواهد کرد

وزارت معارف اعلام کرد که رنگ لباس دختران دانش آموزان تغییر خواهد کرد. کبیر حقمل رییس نشرات وزارت معارف می گوید:...

مطالب اخیر