مطالب مرتبط:

توافق حکومت با صندوق بین المللی پول

آریانانیوز: حکومت افغانستان و صندوق بین المللی پول در رابطه به ارزیابی اول برنامه تمدید تسهیلات اعتباری به تواف...

مطالب اخیر