مطالب مرتبط:

اتاق تجارت زنان برای توانمندی بانوان کشور ایجاد می شود

رییس جمهور غنی در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل گفت که برای توانمندی زنان کشور، اتاق تجارت و صنایع ویژه ز...

مطالب اخیر