مطالب مرتبط:

هم اکنون: آخرین روز کنفرانس ملی آب

چهارمین سیمینار انکشاف آب پایدار در کابل برگزار گردید. داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در آخرین روز ا...

مطالب اخیر