مطالب مرتبط:

عناوین مهم روزنامه های افغانستان/ 18 حوت

پیام آفتاب: باز شدن دو روزه گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان، سفر هیات طالبان به چین، افزایش خشونت علیه زنان...

مطالب اخیر