مطالب مرتبط:

افزایش حضور نظامی چین در افغانستان با موافقت پنتاگون

تارنمای میلیتاری تایمز با انتشار مقاله ای به بررسی حضور نظامیان چین در افغانستان پرداخته است. در این گزارش آمده...

مطالب اخیر