مطالب مرتبط:

سفر هیأت پنج نفره گروه طالبان به چین

یکی از مقامات گروه طالبان (بدون ذکر نام) در مصاحبه با رسانه پاکستانی اکسپرس تریبون گفته است: یک هیأت پنج نفره م...

مطالب اخیر