مطالب مرتبط:

طالبان از محل سکونت غیرنظامیان بعنوان سنگر استفاده می کند

یکی از فرماندهان ارتش در بخشداری بغلان مرکزی گفت که شورشیان طالب با سنگرگیری در خانه‌های مردمی به جنگ دولتی ادا...

مطالب اخیر