مطالب مرتبط:

دستگیری سه گروه خلاف کار توسط پولیس در ولایت بلخ

هیچ کس حق ندارد اوضاع جامعه را مختل کرده و باعث سلب آرامش شود، اگر چنین شود با برخورد پولیس مواجه خواهد شد.

مطالب اخیر