مطالب مرتبط:

به مناسبت روز جهانی زنان تعدادی از زندانیان مورد عفو قرار گرفتند

رییس جمهورغنی، به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن، فرمان عفو و تخفیف مجازات بعضی زنان و مردان زندانی را صادر کرد.

مطالب اخیر