مطالب مرتبط:

حمله برشفاخانه سردار محمد داوود خان شدیداً تقبيح شد

کابل(پژواک،١٨حوت ٩٥): رهبران حکومت و برخى نهادهاى ملى و بين المللى، حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در شهرک...

مطالب اخیر