مطالب مرتبط:

گابریل: جرمنی و ترکیه باید در زمینه احیای روابط شان کار کنند

مطالب اخیر