مطالب مرتبط:

حدود ده هزار افغان از طریق دروازه تورخم وارد افغانستان شدند

(Visited 15 times, 1 visits today)

مطالب اخیر