مطالب مرتبط:

در حدود سه هزار جریب زمین هرات باغ‌های میوه ایجاد می‌شود

مطالب اخیر