مطالب مرتبط:

مسددو بودن مرز تورخم، نزدیک به هشتاد میلیون دالر، به تاجران زیان وارد نموده است

(Visited 19 times, 1 visits today)

مطالب اخیر