مطالب مرتبط:

اسماعیل خان می گوید حکومت از گروه انشعابی طالبان در هرات حمایت می کند

محمد اسماعیل خان، از چهره‌های پرنفوذ جهادی و وزیر پیشین انرژی و آب و والی پیشین هرات حکومت را متهم به پشتی‌بانی از شاخۀ انشعابی گروه طالبان در غرب افغانستان می‌کند.

مطالب اخیر