مطالب مرتبط:

حملۀ انتحاری و این بار بالای یکی از بیمارستان های پایتخت

حملۀ انتحاری در شهر کابل یک‌بار دیگر سبب شد تا آرامش شهروندان پایتخت افغانستان به هم بریزد.

مطالب اخیر