مطالب مرتبط:

الکوزی: تاجران افغان اموالشان را بجای کراچی از بنادر دیگر وارد کنند

اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تاجران خواست تا بجای بندر کراچی اموال شانرا از بنادر دیگر وارد کنند. مسئولان ای...

مطالب اخیر