مطالب مرتبط:

نیکزاد: در ۲ سال گذشته فعالیت زنان ژورنالست ۵۰ درصد کاهش یافته‎است

مسئولین مرکز جدید حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان می گویند، نقش و فعالیت زنان ژورنالیست در دو سال گذشته نز...

مطالب اخیر