مطالب مرتبط:

صحت روانی و جسمانی اطفال سوری در بحران جدی قرار دارد

صندوق خیریه نجات اطفال اعلام کرد: شش سال جنگ و خشونت و درگیری‌های مستمر در سوریه موجب بروز بحران روانی در میان ...

مطالب اخیر