مطالب مرتبط:

کوریای شمالی همه اتباع مالزی را گروگان گرفت

مقامات کوریای شمالی در اقدامی غیرمعمول و در واکنش به بزرگترین اختلاف دیپلماتیک میان دو کشور در پی قتل برادر نات...

مطالب اخیر