مطالب مرتبط:

زن نابینای افغان با شوهر ایرانی‌اش به یاری نابینایان افغانستان شتافتند

بنفشه یعقوبی در کابل متولد شده‌است. مکتب/ مدرسه و دانشگاه را در ایران خوانده و دو سند کارشناسی در رشته‌های علوم...

مطالب اخیر