مطالب مرتبط:

شماری از زنان بیوه و فقیر خواهان رسیدگی به مشکلات شان شدند

در آستانه فرا رسیدن هشتم مارچ یا روز جهانی زن شماری از زنان بیوه و فقیر از دوازده ولایت افغانستان به کابل آمده ...

مطالب اخیر