مطالب مرتبط:

تاجران: تصدی شیرخان بندر از تجار محصول غیر قانونی می‌گیرد

یک نشست به هدف راه حل مشکلات تاجران با تصدی شیرخان بندر در تالار گُمرک این ولایت به روز دوشنبه دایر گردید. در ا...

مطالب اخیر