مطالب مرتبط:

چهارمین نشست ملی آب در کابل با صدور قطعنامه پایان یافت

چهارمین نشست ملی آب، با صدور قطعنامه ای در خصوص سیاست گذاری روی مسایل آبی کشور، در کابل به پایان رسید.

مطالب اخیر