مطالب مرتبط:

تاجران افغان ۱۵۰ میلیارد دالر در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند

رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع با بیان اینکه تاجران افغان ۱۵۰ میلیارد دالر را در ...

مطالب اخیر