مطالب مرتبط:

دولت و سازمان‌های تجارتی سرنوشت اموال گیر مانده در مرزهای پاکستان را معلوم کنند

اتاق تجارت و صنایع با بیان‌اینکه ۸۰ میلیون دالر اموال تاجران افغان در مرز‌های تورخم و اسپین بولدک پاکستان متوقف...

مطالب اخیر