مطالب مرتبط:

نرخ مبادله افغانی در برابر اسعارسه شنبه ۱۷ حوت ۱۳۹۵

نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.

مطالب اخیر