مطالب مرتبط:

معاون دوم و نایب منشی ولسی جرگه افغانستان انتخاب شدند

ولسی جرگه افغانستان امروز برای گزینش هیئت اداری انتخابات دوره شانزدهم سال هفتم تقنینی را برگزار کرد. در این انت...

مطالب اخیر