مطالب مرتبط:

کرزی: به تعهدات لوی جرگه عمل کنید

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در یک گفتگوی ویژه با روزنامه نیویارک تایمز با اشاره به تعهد رهبران حکومت وحدت ملی برای برگزاری لوی جرگه گفته است که همزمان با تکمیل شدن دو سال از ایجاد حکومت فعلی، رهبران حکومت باید لوی جرگه را برگزار نمایند

مطالب اخیر