مطالب مرتبط:

درخواست امریکا از هند برای اعزام نیروی نظامی به افغانستان

پیام آفتاب: رئیس انجمن هندوهای جمهوری خواه آمریکا (HRC) می گوید: امریکا از هند خواسته است برای مبارزه با تروریس...

مطالب اخیر