مطالب مرتبط:

معاون دوم و نایب منشی پارلمان انتخاب شدند

پیام آفتاب: پارلمان جلسه امروز خود را به انتخابات داخلی برای تعیین هیات اداری اختصاص داد.

مطالب اخیر