مطالب مرتبط:

آنچه بر مردم ننگرهار در یک ماه حکومت داعش گذشت

شورشیان مرتبط به گروه موسوم به داعش ظاهرا در جریان یک ماه حاکمیت شان بر ولسوالی کوت ننگرهار از هیچ نوع ظلمی بر باشندگان این ولسوالی دریغ نکرده اند

مطالب اخیر