مطالب مرتبط:

ما با دولتمردان فاسد روبرو هستیم/ اینها شارلاتان بودند/ برخی وکلا قاچاق میکنند و هرویین می فروشند

شما کجای دنیا دیدید که یک وکیل و نماینده مردم بیاید یک سرباز را در کنار سرک لت و کوب کند؟ برای این ها عادی است ...

مطالب اخیر