مطالب مرتبط:

دو عامل انتحاری که به دستور پاکستان قصد ترور یک عضو شورای ملی را داشتند، بازداشت شدند

دو تروریست که قصد ترور یک عضو شورای ملی را داشتند توسط امنیت ملی بازداشت شدند.

مطالب اخیر