مطالب مرتبط:

اردوی ملی پذیرای تمامی داوطلبان است

بگفته سخنگوی وزارت دفاع ملی، همه اتباع افغانستان میتوانند بصورت داوطلبانه  بدون در نظرداشت دین ، مذهب و تبعیض ب...

مطالب اخیر