مطالب مرتبط:

غورزنگ: سفر حنیف اتمر به روسیه پر دستآورد بوده‌است

شورای امنیت ملی افغانستان، سفر محمد حنیف اتمر را به روسیه پر دستآورد می داند تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان تأکید می کند که روسیه به بررسی خواست های افغانستان در پیون

مطالب اخیر