مطالب مرتبط:

بررسی ارتباط چاقی با ۱۱ نوع سرطان

یافته‌های جدید نشان می دهد که چاقی با خطر ابتلا به ۱۱ نوع سرطان مرتبط است.

مطالب اخیر