مطالب مرتبط:

آسترالیا به تعهداتش عمل می کند

  معاون وزارت امور خارجه و تجارت آسترالیا، از تعهد آن کشور برای ادامه همکاری ها با افغانستان در عرصه های مختلف ...

مطالب اخیر