مطالب مرتبط:

مبارزه با تروریزم درافغانستان به نفع جهان است!

حنیف اتمر درکنفرانس امنیت آسیا در هند گفت: تفکیک خوب و بد از تروریزم متوقف شود، گروه‌های تروریستی مستقر در پاکس...

مطالب اخیر