مطالب مرتبط:

مساله «آب» در چشم انداز توسعه افغانستان قرار دارد

پیام آفتاب: عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در روز پایانی چهارمین کنفرانس ملی آب گفت: تقویت دیپلماسی...

مطالب اخیر