مطالب مرتبط:

هدف آقای غنی این است که سلطه پشتونها را در افغانستان کامل کند

در این پارلمان وکلایی هست که رشوت می گیرند، وکلایی هست که دنبال قرارداد هستند، قاچاق میکنند، وکیل نماینده مردم ...

مطالب اخیر